สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ยางสังเคราะห์

ยางสังเคราะห์

ยางมะตอย (Asphalt)

เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด และสารอินทรีย์อื่นๆ ซึ่งรวมเรียกว่า บิทูเมน (Bitumen)
มีลักษณะเป็นของเหลวข้นและหนืด ยางมะตอยเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนที่หนักที่สุดที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ

ยางมะตอย นิยมใช้สำหรับงานก่อสร้างถนน ลานจอดรถ เป็นวัสดุกันซึมต่างๆ

ยางมะตอย มีคุณสมบัติทำหน้าที่ประสานระหว่างวัสดุต่างๆ เช่น หิน ทราย เพื่อเติมเข้าเป็นเนื่้อเดียวกัน

เรียกว่า แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphait Concrete)

แผ่นเมนเบรน (ฺBitumen)

เป็นวัสดุใช้ทำการป้องกันรั่วซึมของน้ำ ทำจากยาง Bitumen+APP มีลักษณะแผ่นยางแข็ง หนา มีความยืดหยุ่น ทดอุณหภูมิสูง

ใช้ป้องกันน้ำรั่วซึม เช่น บ่อน้ำ ถังน้ำ แทงค์เก็บน้ำ ดาดฟ้าอาคาร ห้องใต้ดิน งานโยธาทั่วไป

view